środa, 14 marca 2018

Zespół Samokształceniowy Bibliotekarzy Szkolnych

      14. marca 2018 r. spotkały się uczestniczki Zespołu Samokształceniowego Bibliotekarzy Szkolnych działającego przy Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce.

Pierwszym punktem spotkania było Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Bibliotekarki dowiedziały się jakie zmiany wprowadza RODO, jakie nowe obowiązki i nowe rodzaje odpowiedzialności oraz sankcje finansowe.

Następnie, w części warsztatowej każda z Pań miała za zadanie wykonać lapbooka do wylosowanej książki.

Na koniec przekazano informacje o planowanej wystawie "Początki bibliotek szkolnych" oraz o najbliższych planach Zespołu.

czwartek, 8 marca 2018

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w SP nr 2 w Ostrołęce

       21 lutego obchodzony jest na całym świecie Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Został on ustanowiony przez UNESCO w 1999 r., więc w tym roku obchodzony jest już po raz 19 - ty. To święto upamiętnia pięciu studentów z uniwersytetu w Dhace w Bangladeszu, którzy w 1952 r. zginęli podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Obchody tego święta mają na celu podkreślenie różnorodności językowej świata i zwrócenie uwagi na liczbę języków zagrożonych i ginących. Dla Polaków przesłanie jest jedno – dbajmy o swój najpiękniejszy na świecie język ojczysty.

       W naszej szkole również obchodziliśmy 21 lutego Dzień Języka Ojczystego. Nauczyciele świetlicy i biblioteki szkolnej zorganizowali wspólnie konkursy dla uczniów klas I-III i IV – VII.

       Zadaniem wszystkich uczniów było wykazanie się znajomością pięknej i poprawnej mowy ojczystej. Uczniowie młodsi ustnie odpowiadali na pytania, wskazywali właściwe wyrażenia funkcjonujące w naszym polskim języku oraz czytali „wierszyki ćwiczące języki”, czyli trudne w wymowie. Zabawy z językiem polskim dla najmłodszych trwały od środy do piątku 23 lutego. Natomiast starsi uczniowie naszej szkoły wypełnili pisemny test sprawdzający ich poprawną i piękną polszczyznę. Pytania do testu zaczerpnięto ze Słownika poprawnej polszczyzny, Słownika synonimów i Słownika związków frazeologicznych, czyli tych, z których uczniowie potrafią korzystać na różnych zajęciach szkolnych. Test odbył się 21 lutego i wzięło w nim udział 24 uczniów. Uczestników powitała p. Dyrektor Beata Kowalczyk, która życzyła im powodzenia. Nauczyciele - organizatorzy zapoznali uczniów dodatkowo z informacjami dotyczącymi genezy święta.

Imprezie towarzyszyła wystawa zorganizowana w bibliotece szkolnej, prezentacja słowników i połamańców językowych.

Nauczyciele świetlicy i bibliotekarze szkolni.

Pasowanie na czytelnikaklas I w SP nr 2


      6 i 7 lutego 2018 r. w bibliotece szkolnej odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika. Uczniowie klasy I A, I B, I C i I D wraz z wychowawcami złożyli wizytę w szkolnej bibliotece i uczestniczyli w wyjątkowej lekcji. Nauczyciele bibliotekarze zapoznali dzieci z lokalem biblioteki i różnorodnością zbiorów w niej gromadzonych. Wytłumaczyli uczniom, jaką rolę i zadania spełnia biblioteka w placówce szkolnej. Uświadomili dzieci o potrzebie czytania książek i ich szanowania, jako wspólnej własności. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą przyjaciółmi i miłośnikami książki. Po przyrzeczeniu zostali pasowani, by odtąd stać się pełnoprawnymi czytelnikami szkolnej biblioteki. Na zakończenie lekcji nauczyciele wypożyczyli dzieciom pierwsze książeczki. Uroczystość zorganizowano we współpracy starszych uczniów, którzy zaprezentowali młodszym koleżankom i kolegom wiersze o książce i bibliotece.

Nauczyciele bibliotekarze SP nr 2

piątek, 2 marca 2018

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w ZSZ nr 1 w Ostrołęce

       21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ogłoszony przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Jego ideą jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na bogactwo różnorodności językowej świata i konieczność jego ochrony, a także promocji wielojęzyczności. Z najnowszych statystyk wynika, że co dwa tygodnie znika bezpowrotnie jeden język, a jednocześnie ogromna część związanego z nim bogactwa intelektualnego i kulturalnego . Z tej okazji w bibliotece szkolnej przygotowana była tablica informacyjna dotycząca Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego oraz wystawka tematyczna „ Wydawnictwa poprawnościowe”. 
        21 lutego w internacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce odbyły się zajęcia biblioteczne dla uczniów klas pierwszych. Temat spotkania to „ Czy mówimy dobrze po polsku?” 
i „ Ze słownikami za pan brat”. Zajęcia nawiązywały do obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Na wstępie uczniowie wypowiadali się czy i z jakich słowników najczęściej korzystają.
Po przekazaniu uczniom najistotniejszych informacji dotyczących wydawnictw poprawnościowych wychowankowie wykonywali ćwiczenia w grupach z zastosowaniem różnych słowników. Następnie każdy uczeń musiał zmierzyć się z wcześniej wylosowanym połamańcem językowym.

Celem zajęć było:
- wspomaganie szkolnej edukacji polonistycznej,
- doskonalenie umiejętności sprawnego korzystania ze słowników językoznawczych,
- kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się językiem polskim,
- rozwijanie umiejętności pracy w zespole.

Katarzyna Aptacy nauczyciel-bibliotekarz ZSZ nr 1 w Ostrołęce. 
czwartek, 1 marca 2018

Finał konkursu plastycznego "W świecie wierszy Juliana Tuwima"

     Dnia 27 lutego 2018 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce odbył się uroczysty finał konkursu plastycznego pt. „W świecie wierszy Juliana Tuwima”. Był on skierowany do uczniów szkół podstawowych. Głównym celem było upamiętnienie 65. rocznicy śmierci Juliana Tuwima oraz 100. rocznicy wydania jego debiutanckiego tomu poezji „Czyhanie na Boga”. 
Uczestnicy zobowiązani byli do wykonania ilustracji do wybranego przez siebie utworu Juliana Tuwima. Prace mogły być wykonane dowolną techniką plastyczną. Komisja konkursowa przyznając nagrody brała pod uwagę przede wszystkim zgodność pracy z tematem, oryginalność, pomysłowość oraz estetykę wykonania. Prace oceniano w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III szkoły podstawowej i klasy IV- VII.

Nagrodzeni uczniowie to:
Kl. I-III:
I miejsce: Maja Morka – SP nr 10 Ostrołęka
II miejsce: Julia Mierzejewska – SP nr 10 Ostrołęka
III miejsce: Zuzanna Marchewka – ZPO Kadzidło

Wyróżnienia:
Łukasz Mierzejewski - SP nr 10 Ostrołęka
Maja Liliana Kruczyk - SP nr 10 Ostrołęka
Kacper Kordaś – SP Goworowo Filia w Szczawinie
Zuzanna Jaworska – SP Olszewo-Borki
Małgorzata Czaplicka – SP Rzekuń
Aleksander Krajza – SP nr 2 Ostrołęka
Natalia Golon – SP nr 5 Ostrołęka

Kl. IV-VII:
I miejsce: Dominika Anna Kozłowska – SP Kunin
II miejsce: Oliwia Święcicka – SP nr 5 Ostrołęka
III miejsce: Patrycja Święcicka – SP nr 5 Ostrołęka

Wyróżnienia:
Paweł Orzoł – SP Bakuła – Ziomek
Jakub Dąbrowski – SP nr 4 Ostrołęka
Natalia Kruczyk – SP Czerwin
Wiktoria Drężewska – SP Zawady
Maja Lipka – SP Olszewo – Borki
Sandra Czujak – SP nr 10 Ostrołęka

Organizatorzy konkursu serdecznie gratulują zwycięzcom, a także dziękują wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie.

Edyta Rogala BP w Ostrołęce-