wtorek, 30 września 2014

Ewidencjonowanie bezpłatnych podręczników

Podczas spotkania pt. „Wspomaganie pracy szkół we współpracy z bibliotekami szkolnymi” zorganizowanego przez ORE w dn. 8-10.09.2014 -  jednym z poruszanych zagadnień było ewidencjonowanie i przechowywanie bezpłatnego podręcznika. 

Anna Iwicka-Okońska wyjaśniła te kwestie w swoich wystąpieniach :

Nasz elementarz

Zgodnie z Art. 22aj.1. zmienionej Ustawy o Systemie Oświaty  w bibliotece szkolnej gromadzone są podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczono dokładne informacje nt. „Naszego elementarza”.

Za zniszczenie „Naszego elementarza" nie można żądać więcej niż 4,34 zł za jedną część. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła może zażądać od rodzica zapłaty. Kwota ta nie może być jednak wyższa niż 4,34 zł/część. Szczegółowe zasady wypożyczania podręczników uczniom określa dyrektor szkoły.


 Nie ma zakazu, by dziecko korzystało z „Naszego elementarza" w domu. Szczegółowe zasady wypożyczania podręczników uczniom określa dyrektor szkoły. W przypadku zniszczenia książki - dyrektorzy mogą się zgłaszać po nowy egzemplarz do kuratoriów.

Biblioterapia


    Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce zaprasza nauczycieli i bibliotekarzy na warsztaty pod hasłem „Zajęcia z elementami biblioterapii – to warto wiedzieć”, które poprowadzi Pani Agnieszka Andrzejewska – certyfikowany nauczyciel biblioterapii i członek Siedleckiego Koła Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.
Warsztaty odbędą się 17 października 2014 r. (piątek) w Czytelni przy ul. Piłsudskiego 38 w godz. 10.00-14.00.
Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmowane są pod numerem telefonu (29) 764-21-29 wew. 28 do 15 października.
Serdecznie zapraszamy.