niedziela, 15 stycznia 2012

Co czyta młodzież

"Jeszcze nie cała polska młodzież porzuciła lekturę książek na rzecz innych przyjemności. Ci, którzy wciąż czytają, są podzieleni. Dziewczęta częściej szukają w książkach emocji, a chłopcy ucieczki od rzeczywistości."
Interesujące informacje na temat czytelnictwa młodzieży i sposobów spędzania wolnego czasu w artykule Mirosława Pęczaka pt. "Czytanie z wysysaniem" na stronie Polityka.pl

wtorek, 3 stycznia 2012

Dwumiesięcznik "Uczę Nowocześnie"


Ukazał się pierwszy numer dwumiesięcznika "Uczę Nowocześnie". Redakcja zaprasza do bezpłatnej prenumeraty.
Jest to czasopismo elektroniczne, które można pobrać ze strony http://uczenowoczesnie.pl/ Znajdziecie w nim Państwo szereg ciekawych porad, gotowych podpowiedzi i samouczków z zakresu stosowania nowych technologii w codziennej pracy podczas lekcji. Magazyn do zakończenia roku szkolnego będzie dystrybuowany bezpłatnie!

PODRĘCZNY SŁOWNIK BIBLIOTEKARZA

Na stronie SBP można zamówić "Podręczny Słownik Bibliotekarza" .

Słownik uwzględnia terminy z następujących dyscyplin, dziedzin i zagadnień: archiwistyka, bibliofilstwo, bibliografia, bibliotekarstwo (administracja, budownictwo, gromadzenie, informacja biblioteczna, katalogi, opracowanie rzeczowe, opis formalny dokumentów, udostępnianie, zbiory, przechowywanie, magazynowanie, przysposobienie techniczne, typologia dokumentów, zabezpieczenie zbiorów-konserwacja, zbiory specjalne), bibliotekoznawstwo (kształcenie, szkolenie, zawód, prawo biblioteczne, typologia bibliotek, teoria), czasopiśmiennictwo, czytelnictwo, drukarstwo, edytorstwo, językoznawstwo, komunikacja społeczna, księgarstwo, nauka o informacji, nauka o książce, nauki pomocnicze historii i literaturoznawstwa, oprawoznawstwo, pedagogika i psychologia, papiernictwo, popularyzacja (reklama, marketing), reprografia, sztuka książki.

Słownik zawiera oddzielne indeksy dla każdego z czterech zastosowanych języków obcych.