poniedziałek, 30 stycznia 2017

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Gimnazjum nr 2 w Ostrołęce

Sprawozdanie z realizacji działań przeprowadzonych w ramach przystąpienia Gimnazjum Nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ostrołęce do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

   W ubiegłym roku szkolnym, tj. 2015/2016 nasze gimnazjum przystąpiło do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, czego efektem było pozyskanie środków w wysokości 15.000 złotych na zakup nowości wydawniczych do biblioteki.

Dzięki otrzymanym środkom z budżetu państwa oraz środkom własnym księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 562 książki – nowości wydawnicze oraz lektury, służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Lektury stanowią zaledwie 13,8% ogółu zakupionych książek, tj. 80 sztuk. Większość książek to pozycje pozostające w sferze zainteresowań uczniów (to głównie oni składali propozycje tytułów książek, które chcieliby aby znalazły się w bibliotece szkolnej). Ponadto zakupiono 10 filmów przyrodniczych DVD „Boso przez świat” - Wojciecha Cejrowskiego oraz 8 audiobooków, m.in.: Nowele Wybrane – Henryka Sienkiewicza, Syzyfowe prace.

W zamian za otrzymane fundusze szkoła spełniła wszystkie wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. Jednym z nich było zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej. Uczniowie wybierając temat, formę oraz sposób prezentacji projektu wykazali się kreatywnością, niejednokrotnie zaskakując nauczycieli i uczniów. Oprócz tego oczywiście poznawali nowe książki – było to sensem całego projektu. Uczniowie na różne sposoby prezentowali i opisywali wybrane książki - od lektur szkolnych, poprzez książki popularnonaukowe, aż po fantastyczne. Aby tego dokonać musieli oni przyjść do biblioteki, wybrać odpowiednie książki, zapoznać się z nimi, niejednokrotnie przeczytać je, czy wybrać potrzebne informacje. Przez to, że zaangażowali się w realizację projektu, poznawali nowe tytuły, które mogły ich zainteresować. Przekonywali się również, że czytanie może być przyjemnością. Mam nadzieję, że udział zespołów klasowych w realizacje projektów edukacyjnych zachęci innych uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe, jak również przyczyni się do wzrostu czytelnictwa w szkole.

A oto najciekawsze projekty edukacyjne:
 • Klasa 2d zrealizowała projekt ph. „W książce historia mojego miasta". Uczniowie na podstawie dostępnych w bibliotece książek opracowała temat "Śladami ostrołęckich Żydów". Jedna z grup przygotowała informacje dotyczące tego, jak wyglądało życie ostrołęckich Żydów, czym się zajmowali i jaki mieli wpływ na architekturę i kulturę naszego miasta. Druga grupa przygotowała plan spaceru "Śladami ostrołęckich Żydów", którego celem było wskazanie ulic, istniejących i nieistniejących nieruchomości zamieszkiwanych przez społeczność Żydowską. Trzecia grupa na podstawie książek opracowała historię ostrołęckich Żydów, a czwarta grupa przygotowała poczęstunek na podstawie Żydowskich przepisów. 20 października odbyła się degustacja przygotowanych potraw, prezentacja przygotowanych materiałów oraz spacer ulicami dawnej Ostrołęki.
 • Pomysłem klasy 1c na promowanie czytelnictwa było przybliżenie uczniom klas pierwszych patronki naszej szkoły. Uczniowie przygotowali plakat „Śladami Inki”, na którym zostały przedstawione miejsca związane z życiem Danuty Siedzikówny (Guszczewina, Narewka, Hajnówka, Miłomłyn, Gdańsk). Przygotowali również fiszki z krótką informacją o naszej patronce, które rozdawali koleżankom i kolegom podczas przerwy na korytarzach szkolnych. Projekt został zrealizowany w październiku 2016r.
 • Klasa 1a zaprezentowała oryginalny pomysł zachęcający kolegów do korzystania i czytania książek popularnonaukowych, pod hasłem ”Spotkałem Isaaca Newtona w bibliotece szkolnej”. Grupa projektowa przygotowała prezentację multimedialną o Isaacu Newtonie, w której znalazły się informacje biograficzne, odkrycia oraz ciekawostki z życia fizyka. Ciekawostką był konkurs wiedzy o Newtonie – każdy uczeń losował jabłko z pytaniem dotyczącym prezentowanych treści, a następnie na nie odpowiadał. Prezentacji projektu towarzyszyła miła atmosfera. Na zakończenie uczniowie wskazali źródła informacji wykorzystanych w przygotowaniu prezentacji. Prezentacja projektu odbyła się w grudniu na godzinie wychowawczej. Odbiorcami byli uczniowie Ia.
 • Uczniowie klasy 2b zaprosili swoich rówieśników do obejrzenia efektów sesji fotograficznej promującej czytelnictwo pod hasłem „Czytania nadszedł czas, niech czyta każdy z Was”. Ich pomysł był prosty. Grupa uczniów wykonała zdjęcia podczas przerw lekcyjnych w różnych miejscach szkoły, m.in. na korytarzach, w czytelni ora sali lekcyjnej. W ten nietypowy sposób zachęcali uczniów do sięgnięcia po książkę.
 • Sesję fotograficzną uczniów klasy IIb można było obejrzeć na korytarzu szkolnym, obecnie dostępna jest w bibliotece szkolnej. 
 • Klasa 2c zorganizowała teleturniej wiedzy o książkach pod hasłem: Czy znasz te postacie? Wzorem dla tej formy projektu był znany z telewizji teleturniej - "Jeden z dziesięciu". Wyłoniony wcześniej zespół uczniów, przygotował pytania konkursowe i opracował regulamin zabawy. Do rywalizacji przystąpiła reszta klasy. Drogą eliminacji wyłoniono zwycięzcę konkursu. Projekt czytelniczy był okazją do przypomnienia i utrwalenia wiadomości o książkach, a poprzez wprowadzenie elementu rywalizacji doskonałą zabawą klasową. Zwycięzca otrzymał najwyższą ocenę z języka polskiego.
 • Uczniowie klasy 3a, korzystając z książek przyrodniczych zaprosili nas w podróż do miejsc, które chcieliby zobaczyć. Jeden zespół przygotował prezentację multimedialną „Ciekawe miejsca w Polsce”, drugi zaprezentował „Niezwykłe miejsca w Australii”, zaś trzeci „Najpiękniejsze miejsca z Półwyspu Julatan”. Projekt został przedstawiony całej społeczności szkolnej. Zainteresowani uczniowie otrzymali dodatkowo ulotki z krótką informacją o przedstawionych obiektach.
Oprócz realizacji i prezentacji projektów klasowych podjęte zostały inne działania mające na celu upowszechnianie i promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, m.in.:
 •  włączyliśmy się w akcję Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania pod hasłem „Skieruj swe kroki do szkolnej biblioteki...”. W tym dniu na długich przerwach oraz na zajęciach opiekuńczych, w bibliotece szkolnej nauczyciele oraz uczniowie głośno czytali fragmenty książki Melody Carlson „Dziennik nastolatki”. Wspólne czytanie poprzedziła projekcja spotu reklamującego czytanie z udziałem pisarzy, artystów, ludzi kultury i sztuki – Czytaj! Zobacz więcej - ... https://www.youtube.com/watch?v=KhrCozn5mi0. Ciekawą propozycją promującą czytelnictwo była również wystawa najchętniej czytanych przez młodzież książek pod hasłem „Przeczytałem/łam i polecam”, okolicznościowa gazetka „Zalety czytania książek” oraz złote myśli, przysłowia o książkach, które zmuszały uczniów do refleksji (zostały wręczone uczniom klasy 3 podczas spotkania). 
 •  uczniowie wraz z opiekunem Szkolnego Koła PoczytajMY zorganizowali szkolny happening, sposób na za długa przerwę, nudę jesienną i zimową. Na korytarzu szkolnym wystawili półkę z książkami uwolnionymi z łańcucha. Podobną półkę z książkami wystawiono również na korytarzu przy bibliotece szkolnej. Zasady korzystania z książek są proste: przejrzyj, poczytaj, odłóż. Jak masz chęć- zabierz do domu, tylko zgłoś do opiekuna sali 201 czy bibliotekarza. Dzięki tej akcji książki znalazły nowych czytelników, zostały ożywione.
 • redaktorzy gazetki Kurier Szkolny, w stałej rubryce „Warto przeczytać”, zamieszczali krótkie recenzje książek zachęcając w ten sposób rówieśników do czytania.
 • uczniowie klas drugich i trzecich zachęcani byli do sięgania po lektury anglojęzyczne poprzez 2 akcje zorganizowane w październiku:
- DZIEŃ LEKTURY ANGLOJĘZYCZNEJ - na dwóch jednostkach lekcyjnych każda z klas czytała na głos lekturę, którą uprzednio uczniowie danej klasy wytypowali do przeczytania.

- LEKTURA NA 6 - w drugim tygodniu października, każdy uczeń mógł otrzymać ocenę celującą z języka angielskiego jeśli przeczytał wybraną przez siebie książkę a następnie wykonał zadania związane z jej treścią.
 • na lekcjach zastępczych odbywających się w czytelni lub świetlicy, uczniowie czytali wybrane przez siebie książki, wypożyczali je również do domu. Największą popularnością cieszyły się książki fantasy, np. Merto 2033 - Dmitry Glukhovsky, często sięgano po książki przygodowe, np. Dziennik cwaniaczka - Jeff Kinney.
 •  systematycznie prowadzona jest comiesięczna statystyka czytelnictwa, wyniki prezentowane są na korytarzu szkolnym oraz stronie www szkoły. Ponadto wyłaniany jest „Czytelnik miesiąca” oraz „Najlepiej czytająca klasa”.
W II semestrze zaplanowane są jeszcze inne działania promujące czytelnictwo.


Joanna Kowalewska
nauczyciel bibliotekarzponiedziałek, 23 stycznia 2017

Poznajmy TurlututuTurlututu na wakacjach / Herve Tullet. Warszawa : BABARYBA, 2015.


    Turlututu jest sympatycznym stworkiem. Towarzyszy czytelnikom podczas lektury książki i zachęca ich do wykonywania różnych poleceń: prosi aby podmuchali w odpowiednim momencie, aby wypowiedzieli zaklęcie czy pokolorowali niektóre obrazki. Jest to książka interaktywna - a bez dźwięku, bez błyskających światełek i tym podobnych efektów. Turlututu zaprasza czytelników do współdziałania i współtworzenia książki.

EdD

Książka o czekaniu


A ja czekam... / Davide Cali, Serge Bloch; tłum. Julian Kutyła. Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Hokus-Pokus, 2013.


     Książka o czekaniu. O czekaniu dziecka, o czekaniu człowieka dorosłego i seniora.
O czekaniu na rzeczy zwykłe, zależne od nas i na to, na co nie mamy wpływu. O czekaniu i równocześnie o upływie czasu.
          Książka dla wszystkich niezależnie od wieku. Zdziwicie się, ale to jest książka o Was.

EdD

czwartek, 19 stycznia 2017

Zespół Samokształceniowy Bibliotekarzy Szkolnych

19 stycznia 2017 r. w Bibliotece Pedagogicznej spotkały się uczestniczki Zespołu Samokształceniowego Bibliotekarzy Szkolnych. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń związanych z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Głównym punktem spotkania były warsztaty dla nauczycieli nt.. "Książki obrazowe Iwony Chmielewskiej, Serge`a Blocha i Herv`a Tulleta".
Bibliotekarze dowiedzieli się czym charakteryzuje się książka obrazowa oraz zapoznali się z twórczością Iwony Chmielewskiej, Serge`a Blocha i Herv`a Tulleta. W części warsztatowej uczestnicy pracowali z książkami obrazowymi i tworzyli kreatywne prace.