poniedziałek, 25 marca 2013

 Propozycje współpracy między bibliotekami pedagogicznymi, publicznymi i szkolnymi, które do Biura ZG SBP nadesłała Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki.
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=7833&prev=1
19.03.2013 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce gościliśmy Juliusza Wasilewskiego - redaktora naczelnego "Biblioteki w Szkole" oraz inicjatora akcji "Stop likwidacji bibliotek szkolnych". Tematem spotkania była promocja biblioteki szkolnej. Pan Juliusz Wasilewski odsłonił nam kulisy akcji "Stop likwidacji..." oraz przekazał nam najświeższe wiadomości i ustalenia , które zapadły na spotkaniu reprezentantów środowiska bibliotekarskiego z ministrem Michałem Bonim.
    Minister Boni zaproponował uczestnikom dyskusji opracowanie modelu współpracy bibliotek szkolnych i publicznych w celu ich lepszego zaistnienia w środowisku lokalnym oraz przedstawił propozycję wycofania zapisów dotyczących bibliotek, które znalazły się w projekcie założeń do nowej ustawy samorządowej, jeśli stworzony model współpracy bibliotek szkolnych i publicznych pozwoli na skuteczniejszą realizację procesu edukacyjnego w środowisku lokalnym.
   Mamy szansę unowocześnić biblioteki szkolne.