wtorek, 31 grudnia 2013

Biblioteka szkolna w Zespole Szkół Publicznych w Łysych

Prezentujemy bibliotekę szkolną z Zespołu Szkół Publicznych w Łysych. Zdjęcia przekazała na blog p. Ela – bibliotekarka szkolna.
Pani Ela co roku podejmuje inicjatywę tworzenia palm wielkanocnych. Jak widać na zdjęciach każdy rodzaj kwiatów z bibuły jest dopracowany a w rezultacie efekt pracy - imponujący. Uczniowie z pasja angażują się w te przedsięwzięcie.
Oczywiście w bibliotece szkolnej w ZSP w Łysych dzieje się wiele. Jedną z imprez było pasowanie na czytelnika.
Pani Elu, gratulacje. Proszę przyjąć życzenia dalszych sukcesów i jeszcze więcej satysfakcji z pracy.

poniedziałek, 2 grudnia 2013

Spotkanie Zespołu Samokształceniowego Bibliotekarzy Szkolnych

26 listopada spotkały się członkinie Zespołu Samokształceniowego Bibliotekarzy Szkolnych.
Zgodnie z planem spotkania uczestniczki zapoznały się z podstawowymi informacjami nt. formatu MARC i jego zastosowań w bibliotekarstwie oraz uzyskały wiadomości o bazach bibliograficznych z pedagogiki, które są dostępne w Internecie.
Zaprezentowano również blog „Biblioteki szkolne w Ostrołęce” i zachęcono do jego współredagowania oraz przesyłania informacji o działalności bibliotek szkolnych.
W dyskusji nt. dalszej działalności Zespołu uczestniczki zaproponowały:
- zorganizowanie konkursu międzyszkolnego/powiatowego, popularyzującego czytelnictwo i bibliotekę,
- utworzenie banku pytań (i odpowiedzi) do konkursów, które można następnie wykorzystać podczas zastępstw,
Kolejne spotkanie zaplanowano na początek lutego 2014 r.. Tematem spotkania będą „Lekcje twórczości”.

poniedziałek, 25 listopada 2013

Zespół Samokształceniowy Bibliotekarzy Szkolnych

Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce zaprasza na zebranie Zespołu Samokształceniowego Bibliotekarzy Szkolnych.
Plan spotkania:
- Format Marc 21 – znaczenie i zastosowanie
- Bazy bibliograficzne z zakresu pedagogiki
- Prezentacja bloga „Biblioteki szkolne w Ostrołęce”
- Sprawy różne
Spotkanie odbędzie się w dniu 26 listopada 2013 r. o godzinie 10.00
w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Piłsudskiego 38 .

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa do 25.11.2013 r. telefonicznie 29 764 21 29 wew. 28 albo e-mail edyta.dobek@bp.ostroleka.pl
Serdecznie zapraszamy.

poniedziałek, 11 listopada 2013

Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna

Na stronie organizatorów czytamy "Celem nadrzędnym Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej jest umożliwienie wyróżniającej się młodzieży sprawdzenia się oraz rozwinięcia wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko rozumianej książki i informacji, a także związanych z nimi pojęć: ilości, jakości, promocji. W założeniu program Olimpiady koncentruje się marginalnie na historii dyscyplin, traktowanej raczej jako pewna podstawa, punkt wyjścia, lecz na współczesności i przyszłości bibliologii i informatologii, w szczególności – na ich znaczeniu we współczesnym, często rozumianym interdyscyplinarnie, społeczeństwie informacyjnym."

Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna EDYCJA 2013/2014

„Elementy biblioterapii – na dobry początek”

Dziękujemy Państwu za liczne przybycie na nasze szkolenie. Jesteśmy przekonani, że uzyskali Państwo informacje nt. pracy z tekstem literackim z dziećmi i młodzieżą oraz poznali interesujące metody pracy z grupą.
Mamy nadzieję, że będzie to początek w Państwa poszukiwaniach dobrych i wartościowych lektur.
Rozmawiajmy z dziećmi o książkach, zachęcajmy je do wyrażania własnych opinii.

piątek, 18 października 2013

Szkolenie

Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce zaprasza nauczycieli i bibliotekarzy na warsztaty pod hasłem „Elementy biblioterapii – na dobry początek”.
Zaprezentowane zostaną następujące wystąpienia pracowników biblioteki:
1. Intrygujące czy tylko ciekawe? - elementy biblioterapii w teorii
2. Gry i zabawy w zajęciach z elementami biblioterapii
3. Wspiera – porusza – irytuje. Subiektywny przegląd literatury dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Warsztaty odbędą się 29 października 2013 roku (wtorek) w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego 38 w godz. od 11.00 do 13.00.
Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmowane są pod numerem telefonu (29) 764-21-29 wew. 28 do 25 października 2013 roku.

poniedziałek, 16 września 2013

Szkolimy się....

Uczestniczyłam w szkoleniu organizowanym przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Było to szkolenie realizowane w ramach grantów Mazowieckiego Kuratora Oświaty - na miejscu w Ostrołęce i bezpłatne.
W poprzednim poście zamieściłam grę, którą utworzyłam na szkoleniu korzystając z Zondle. Jest to wersja raczej robocza, do dopracowania, ale chciałam podzielić się swoimi umiejętnościami.
Adres strony Zondle : https://www.zondle.com/publicPages/welcome.aspx


niedziela, 15 września 2013

Gra edukacyjna

Utrwalenie wiadomości nt. powieści "Krzyżacy"

zondle - games to support learning

piątek, 10 maja 2013

Spotkanie Koła Bibliotekarzy Pedagogicznych i Szkolnych

26.04.2013 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce  odbyło się spotkanie Koła Bibliotekarzy Pedagogicznych i Szkolnych. 

Tematyka spotkania:

1. Ciekawe formy pracy z dziećmi w nowoczesnych bibliotekach dla dzieci i młodzieży.


   2. "Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych" - Możliwości współpracy
     bibliotek publicznych z bibliotekami szkolnymi na 
     przykładzie obszarów działania MBP w    Ostrołęce.
3. Informacja na temat działalności Oddziału SBP w Ostrołęce.W spotkaniu uczestniczyły Koleżanki z Miejskiej Biblioteki  Pedagogicznej z ostrołęckiego Oddziału SBP.

poniedziałek, 25 marca 2013

 Propozycje współpracy między bibliotekami pedagogicznymi, publicznymi i szkolnymi, które do Biura ZG SBP nadesłała Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki.
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=7833&prev=1
19.03.2013 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce gościliśmy Juliusza Wasilewskiego - redaktora naczelnego "Biblioteki w Szkole" oraz inicjatora akcji "Stop likwidacji bibliotek szkolnych". Tematem spotkania była promocja biblioteki szkolnej. Pan Juliusz Wasilewski odsłonił nam kulisy akcji "Stop likwidacji..." oraz przekazał nam najświeższe wiadomości i ustalenia , które zapadły na spotkaniu reprezentantów środowiska bibliotekarskiego z ministrem Michałem Bonim.
    Minister Boni zaproponował uczestnikom dyskusji opracowanie modelu współpracy bibliotek szkolnych i publicznych w celu ich lepszego zaistnienia w środowisku lokalnym oraz przedstawił propozycję wycofania zapisów dotyczących bibliotek, które znalazły się w projekcie założeń do nowej ustawy samorządowej, jeśli stworzony model współpracy bibliotek szkolnych i publicznych pozwoli na skuteczniejszą realizację procesu edukacyjnego w środowisku lokalnym.
   Mamy szansę unowocześnić biblioteki szkolne.


piątek, 15 lutego 2013

Minister Boni nie lubi bibliotek?

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przygotowało "Projekt założeń do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego". Resort Michała Boniego w ramach oszczędności samorządów chce "stworzyć możliwości wykonywania zadań biblioteki szkolnej przez bibliotekę publiczną".
Wyraź swój sprzeciw na Facebooku.