niedziela, 28 października 2012

Biuletyn Nauczycieli-Bibliotekarzy

Ukazał się elektroniczny Biuletyn Nauczycieli-Bibliotekarzy. Jest to ogólnopolskie, bezpłatne czasopismo online, które powstało z myślą o pracownikach bibliotek pedagogicznych i szkolnych. Pierwszy numer poświęcony jest w całości problematyce e-learningu.
Biuletyn opublikowano na stronie Elektronicznej Biblioteki Pedagogicznej SBP.