poniedziałek, 25 listopada 2013

Zespół Samokształceniowy Bibliotekarzy Szkolnych

Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce zaprasza na zebranie Zespołu Samokształceniowego Bibliotekarzy Szkolnych.
Plan spotkania:
- Format Marc 21 – znaczenie i zastosowanie
- Bazy bibliograficzne z zakresu pedagogiki
- Prezentacja bloga „Biblioteki szkolne w Ostrołęce”
- Sprawy różne
Spotkanie odbędzie się w dniu 26 listopada 2013 r. o godzinie 10.00
w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Piłsudskiego 38 .

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa do 25.11.2013 r. telefonicznie 29 764 21 29 wew. 28 albo e-mail edyta.dobek@bp.ostroleka.pl
Serdecznie zapraszamy.

poniedziałek, 11 listopada 2013

Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna

Na stronie organizatorów czytamy "Celem nadrzędnym Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej jest umożliwienie wyróżniającej się młodzieży sprawdzenia się oraz rozwinięcia wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko rozumianej książki i informacji, a także związanych z nimi pojęć: ilości, jakości, promocji. W założeniu program Olimpiady koncentruje się marginalnie na historii dyscyplin, traktowanej raczej jako pewna podstawa, punkt wyjścia, lecz na współczesności i przyszłości bibliologii i informatologii, w szczególności – na ich znaczeniu we współczesnym, często rozumianym interdyscyplinarnie, społeczeństwie informacyjnym."

Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna EDYCJA 2013/2014

„Elementy biblioterapii – na dobry początek”

Dziękujemy Państwu za liczne przybycie na nasze szkolenie. Jesteśmy przekonani, że uzyskali Państwo informacje nt. pracy z tekstem literackim z dziećmi i młodzieżą oraz poznali interesujące metody pracy z grupą.
Mamy nadzieję, że będzie to początek w Państwa poszukiwaniach dobrych i wartościowych lektur.
Rozmawiajmy z dziećmi o książkach, zachęcajmy je do wyrażania własnych opinii.