czwartek, 22 grudnia 2016

Konkurs „Z książką mi do twarzy” w ZSZ nr 1

       W dniu 20 grudnia 2016 roku w ZSZ nr 1 w Ostrołęce rozstrzygnięto Szkolny Konkurs Fotograficzny „Z książką mi do twarzy” zorganizowany przez nauczycieli bibliotekarzy i opiekuna Koła Fotograficznego, którego celem była:
- promocja książek zakupionych do biblioteki szkolnej w ramach NPRCZ,
- rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej,
- wizualizacja pasji czytania.

Do konkursu zgłoszono 9 zdjęć wykonanych przez młodzież naszej szkoły. Powstały ciekawe prace łączące zainteresowanie książką i fotografią.
Jury w składzie:
1.p. Agnieszka Dudziec
2. p. Renata Glinka
3. p. Jan Podrażka
oceniało pomysłowość i poziom artystyczny zdjęć i wyłoniło zwycięzców: 
I miejsce – Łukasz Darmofał, kl.III G
II miejsce – Norbert Jankowski, kl.IV G
III miejsce – Natalia Dąbrowska, kl. IV G
Wyróżnienie - Kacper Bieżuński, kl. I P
Wyróżnienie – Krzysztof Smoliński, kl.I P
Wyróżnienie – Jakub Buczyński, kl. IVG

      Pan dyrektor Tadeusz Olszewski wręczając nagrody wyraził zadowolenie z efektu pracy uczniów biorących udział w konkursie, życzył im dalszego rozwijania pasji i ciekawych fotograficznych wyzwań.
Fotografie są prezentowane na wystawie pokonkursowej na korytarzu przy bibliotece szkolnej.

Beata Waś - nauczyciel bibliotekarz ZSZ nr 1Konkurs czytelniczy w bibliotece szkolnej ZSZ nr 1

       W dniu 15 grudnia 2016 roku w bibliotece szkolnej ZSZ nr 1 w Ostrołęce odbyła się III edycja Konkursu Pięknego Czytania pod hasłem. „Czytam, bo lubię”, którego celem była:
- popularyzacja książek zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- budzenie zainteresowania czytelnictwem.
Pani dyrektor Elżbieta Brulińska , otwierając spotkanie, podkreśliła rolę książki i biblioteki w życiu młodego człowieka oraz zachęciła do zdrowej rywalizacji czytelniczej.

   Do konkursu przystąpiło 15 uczniów. Ich prezentacje oceniała komisja wg następujących kryteriów:
a) umiejętność interpretacji tekstu literackiego,
b) dbałość o dykcję,
c) wrażliwość na kulturę słowa.

Jury w składzie: p. Julia Suchecka – Szałkowska (przewodnicząca), p. Jolanta Zabielska, p. Grażyna Zięba wyłoniło najlepszych czytelników:
1. Mistrz Pięknego Czytania – Mateusz Bors , kl. II M
2. Wicemistrz Pięknego Czytania – Karol Garliński, kl.IV M
3. Wyróżnienie - Natalia Dąbrowska, kl.IV G
4. Wyróżnienie- Norbert Jankowski, kl. IV G
5. Wyróżnienie- Natalia Rama, kl. II i
6. Wyróżnienie- Patryk Bednarczyk, kl.II M

Gratulujemy!

Beata Waś - nauczyciel bibliotekarz ZSZ nr 1.
     


poniedziałek, 19 grudnia 2016

Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w ZSZ nr 4 w Ostrołęce

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRC) 
Podsumowanie projektu edukacyjnego „Ocalić od zapomnienia”

29 listopada 2016 roku

       W związku z tym, że nasza szkoła przystąpiła do NPRC, mającego na celu promocję i wspieranie czytelnictwa wśród młodych, aby sprostać wymaganiom, podjęliśmy szereg działań. Jednym z wymogów było przygotowanie projektu edukacyjnego, stąd pomysł przybliżenia młodzieży życia i twórczości wybitnych poetów polskich: Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, Wisławy Szymborskiej Adama Mickiewicza, i Zbigniewa Herberta. W tym celu przygotowaliśmy główne zasady projektu „Ocalić od zapomnienia”, który został zainicjowany 1 października 2016 r. W projekt zostały zaangażowane wszystkie klasy naszej szkoły i ich wychowawcy. Każdy oddział otrzymał do wykonania określone zadanie związane z wybranym dla nich twórcą: 

Klasy I: Maria Pawlikowska Jasnorzewska

Klasy II: Adam Mickiewicz

Klasy III: Wisława Szymborska

Klasy IV: Zbigniew Herbert.

Pomocą w merytorycznym przygotowaniu i fachową radą służyli nauczyciele języka polskiego.

Projekt zakładał wykorzystanie księgozbioru i materiałów biblioteki szkolnej. Termin złożenia prac upływał 20 listopada 2016 r.
       W dniach 21-25 listopada w naszej szkole trwał Tydzień Literatury, w czasie którego zostały zaprezentowane wykonane przez uczniów prace: plakaty, kolaże, prezentacje multimedialne, zakładki do książek, konkury literackie, recytacje. Plakaty promujące podsumowanie projektu przygotowała p. Agnieszka Wilińska.

    29 listopada odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie całości projektu edukacyjnego, którego zwieńczeniem była wieczornica zatytułowana „Ocalić od zapomnienia”. Przedstawiono wtedy wstępną prezentację dotyczącą działań w ramach NPRC, montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów klas: III To, IV Te, IV Ht, III Tz.
    Scenariusz wieczornicy opracowała p.Agnieszka Sikorska, oprawę muzyczną – p.Dariusz Bunkowski, a scenografię przygotowała p.Krystyna Korczakowska-Nosek. 
     Imprezie towarzyszyła wystawa prac przygotowanych przez uczniów oraz materiały, z których uczniowie korzystali: tomiki poetyckie oraz opracowania literackie dotyczące poszczególnych twórców.
    Kordynatorami projetu były p.Elżbieta Jaźwińska i p.Agnieszka Sikorska przy współpracy p. Bożeny Żebrowskiej.